Нүүр хуудас

Gelerma

DeutschMongolischFahne

Монгол-Герман хэлний шүүхээр итгэмжлэгдсэн орчуулагч, бүрэн эрхт хэлмэрч
Утас:: 030 440 80 79
Факс: 030 440 541 25

гар утас: 0177 440 8079

Шуудангийн хаяг:

Übersetzungsbüro Gerelmaa Shafiq

Postfach 870164

13161 Berlin

email: gerelmaa@web.de
эсвэл
info@uebersetzung-mongolisch-deutsch.de
www.uebersetzung-mongolisch-deutsch.de